Dobry Dom

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  „Dobry Dom” w Jaworznie zapewnia całodobową opiekę dzieciom i młodzieży.  Filia ta powstała 1 czerwca 2015 r. Zamieszkuje w niej 14 wychowanków. Przy wsparciu kadry wychowawców samodzielnie prowadzą dom.

Domem kieruję starszy wychowawca – koordynator  pod nadzorem Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Jaworznie.

Nasza kadra składa się  z wykwalifikowanych  wychowawców wspieranych przez pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego i innych specjalistów Centrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” JPII