„Współczesne wyzwania wobec placówek opiekuńczo-wychowawczych.”

Dnia 28.11.2017 w Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie odbędzie się konferencja  organizowana przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Jaworznie na temat „Współczesne wyzwania wobec placówek opiekuńczo – wychowawczych”.

Na konferencję zaproszeni zostali dyrektorzy i pracownicy merytoryczni placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu województwa śląskiego. Celem przedsięwzięcia będzie określenie współczesnych wyzwań stawianych placówkom opiekuńczo – wychowawczym w zakresie opieki nad dzieckiem, a także podniesienie standardów pracy placówek poprzez wzbogacenie wiedzy pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Honorowy Patronat nad konferencją objęli :

Wojewoda Śląski oraz Prezydent Miasta Jaworzna